2006. július 14., péntek

33. Idő + számítás

Ha idáig eljutottál, akkor azt már tudod, hogyan kell a hónap napjait (elseje, másodika stb.) kifejezni, hogyan kell az év hónapjairól beszélni, de ezeket meg is kell tudni számolni. A többi időegységnél már eleve a számlálásukkal foglalkoztam, de ennél a kettőnél külön is ki kell rá térjek. Remélem tudsz számolni!

Na jól van, elmondom mit is értek számolás alatt. Egy nap, két nap, három nap, négy nap, öööt nap... azt hiszem ennyi elég. A számlálás külön téma a japán nyelvben, ezért mindig ezt fogom érteni alatta.

A napoknál egyszerű a helyzet. Az elseje kivételével a hónap többi napját kifejező szó használható számolásnál is.
 1. いちにち "egy nap", és még rímel is

 2. ふつか "másodika" vagy "két nap" A hónap napja és a napok száma innentől kezdve egyezik.

 3. にじゅうににち "huszonkettedike" vagy "huszonkét nap".

 4. よんじゅうごにち "negyvenöt nap" Sajnos negyvenötödike az én naptáramban nincs.
A hónapoknál is egyszerű a helyzet. Minta: X+かげつ (x+kagetsu) X (darab) hónap. Egy két számnál változik a kiejtés, mert összemosódtak a szótagok. Azokat le is írom.

Példák:
 1. いっかげつ "egy hónap" Az いち-ből máris いっ lett.

 2. にかげつ "két hónap". Itt nincs semmi hangváltozás.

 3. さんかげつ "három hónap". Itt sincs.

 4. ろっかげつ "hat hónap". Ez rendhagyó.

 5. はちかげつ "nyolc hónap". Nincs változás.

 6. じゅっかげつ "tíz hónap". Ez is rendhagyó.

 7. じゅういっかげつ "tizenegy hónap". És ez is.

Megjegyzés: A かげつ-nak kandzsival többféle bevett írásmódja is van. Ne lepődj meg, ha a katakana olvasatával teljesen szembenálló ヶ月 jelölést látsz rá. Használhatod még rá a következőket is: ヵ月, か月, カ月. (Ha jól emlékszem, a ヶ a 箇 kandzsi megmaradt darabja.)

A hetek számlálásáról még nem is írtam! Bele is ásom magam. Áss majd ki!

Minta: X+しゅう (x+shuu). Itt is előfordul változás a számok végén. A しゅう kanjival: 週, de ezt nem lehet annyira gyakran látni, mint mondjuk a hónapot vagy az évet.

Példák:
 1. いっしゅう "egy hét"

 2. にしゅう "két hét"

 3. よんしゅう "négy hét"

 4. はっしゅう "nyolc hét"

 5. きゅうしゅう "kilenc hét"

 6. じゅっしゅう "tíz hét"

Rákérdezni úgy lehet a napok, hetek, hónapok vagy évek darabszámra, hogy a szám helyére odaírod, hogy なん. Vagyis:
なんじ (hány óra?), なんしゅう, なんかげつ, なんねん, stb.

2006. július 9., vasárnap

32. Évek és példák

Minta: szám+ねん Amíg a napoknál a にち, az éveknél a ねん számláló szó használatos. Kandzsival: szám+年.

Írok egy-két példát is, hogy megmutassam, hogy kell használni a dátumokat.

Példák:
 1. きょう は なんがつ なんにち です か。 "Milyen nap van ma?" Szó szerint, "Ma melyik hónap, melyik nap van?", de remélem ilyet magyarul soha nem mondasz, vagy ha igen, a te bajod. Viszont a japánok ezt így használják.

 2. きょう は X がつ Y です。Egy minta a válaszra. X és Y helyére helyettesítsd be a megfelelőt.

 3. (きょう は) しちがつ ここのか です。 "(Ma) Július kilencedike van."

 4. にせんいちねん いちがつ ついたち に うち で テレビ を みました。 "2001 január elsején otthon tévét néztem." Amint láthatod, a に szócska nem csak az órákra, de a dátumokra is használható. Manapság a dátumokat többféle módon is szokás leírni, de kiolvasni ugyanúgy kell őket.

 5. 2001年 1月 1日 に うち で テレビ を みました。 "2001 január elsején otthon tévét néztem." Nyugati hatásra így írják manapság a dátumok többségét például a plakátokon.

 6. 二〇〇一年 一月 一日 に うち で テレビ を みました。 Ez is egy megoldás. A számokban a nullát nagy kövér karikával is lehet helyettesíteni, de olyankor a többi számjegyet kandzsival kell írni.

Kis kiegészítőként leírom az évszakok japán neveit is. Ezeket is ugyanúgy lehet használni mint más idővel kapcsolatos szavakat, de nem kötelező a に szócskát kiírni utánuk. Ha mégis kiteszed, az nyomatékosítja az évszakot.

はる (haru)tavasz
なつ (natsu)nyár
あき (aki)ősz
ふゆ (fuyu)tél
つゆ/うき (tsuyu/uki)az esős évszak*

* Az esős évszak június közepétől július közepéig tart, de akár fél hónapot is csúszhat ide-oda.

31. Hónapok és napok

Mielőtt az időtartamra rátérhetnénk, ismerkedj meg a hónapokkal, és azok napjaival is! A hónapokkal még könnyű lesz a dolgod. Régen megvolt mindnek a japán megfelelője, de azóta egyszerűsítették, és elég, ha a hónap sorszámát megjegyzed. A szám mögé annyit kell tenni, hogy がつ.

MagyarulJapánulKanjival
Januárいちがつ (ichigatsu)一月
Februárにがつ (nigatsu)二月
Márciusさんがつ (sangatsu)三月
Áprilisしがつ (shigatsu)四月
Májusごがつ (gogatsu)五月
Júniusろくがつ (rokugatsu)六月
Júliusしちがつ (shichigatsu)七月
Augusztusはちがつ (hachigatsu)八月
Szeptemberくがつ (kugatsu)九月
Októberじゅうがつ (juugatsu)十月
Novemberじゅういちがつ (juuichigatsu)十一月
Decemberじゅうにがつ (juunigatsu)十二月

Az Április, Július és Szeptember hónapoknál jegyezd meg, hogy a szám melyik alakját kell használni, mivel ezeket el lehet téveszteni. A négyes, hetes és kilences számoknál itt kivételesen csak ez az egy alak elfogadott.

Logikusan a napoknál ugyanolyan egyszerű lehetne a helyzet, de valamilyen oknál fogva nem úgy alakult.

Minta: szám+にち. Ez tizenegyedikétől (11-től) igaz egész a hónap utolsó napjáig, kivéve tizennegyedikét (14-t), huszadikát és huszonnegyedikét (24-t).

A minta kanjival leírva: szám+日. Kiolvasni ezt is ugyanúgy kell!

Például: 11. - じゅういち にち (juuichinichi). Kandzsival: 十一日. Manapság így is szokás írni ugyanezt: 11日

A többi napra a következő szavakat kell megtanulnod:

MagyarulJapánulKandzsival
elsejeついたち (tsuitachi)一日
másodikaふつか (futsuka)二日
harmadikaみっか (mikka)三日
negyedikeよっか (yokka)四日
ötödikeいつか (itsuka)五日
hatodikaむいか (muika)六日
hetedikeなのか (nanoka)七日
nyolcadikaようか (youka)八日
kilencedikeここのか (kokonoka)九日
tizedikeとおか (tooka)十日
tizennegyedike (14.)じゅうよっか (juuyokka)十四日
tizenkilencedikeじゅうくにち (juukunichi)十九日
huszadikaはつか (hatsuka)二十日
huszonnegyedike (24.)にじゅうよっか (nijuuyokka)二十四日
huszonkilencedikeにじゅうくにち (nijuukunichi)二十九日

Megjegyzés: Ha visszaemlékszel nem is olyan messzire, az itt felsorolt napok (legalábbis a többség) számnevei erősen emlékeztetnek az eredeti, nem Kínából átvett japán számokra. Még máshol is fogjuk őket használni! Nézz vissza a 23. leckére ha emlékeztetőre van szükséged!