2006. szeptember 27., szerda

35. Mondatok egymás közt

Az előző szavak mind olyanok, amiket magyar mondatnak főleg a közepére tudnánk beilleszteni. Japánul nem ilyen egyszerű a képlet. Másmilyen egyszerű, de tényleg! Sok hasonló szó van használat tekintetében, ezért nem akarok mindre kitérni.

Nehéz mintát mutatni az ilyen szavakra. Inkább csak leírom, hogyan fordulnak elő többnyire. A leggyakoribb előfordulásuk a mondatok eleje. Ebben az esetben a mondat jelentése változatlan marad ahhoz képest mint ha nem lenne ott semmi.

Példák:
 1. だから さけ を のみました。 "Ezért szákét ittam." A magyarázkodás vége, ha rajtakapnak piálásért.

 2. わたし の たいほう を とりだしました。 そして どろぼうたち は にげて いました。 (とりだす toridasu - elővesz, たいほう taihou - ágyú, にげる nigeru - menekül) "Elővettem az ágyúm, és a rablók elmenekültek." Magyarra fordítva természetesen egy mondatként lehetne értelmezni ezt a kettőt, de japánul ezek sokszor különálló mondatok.

 3. けれども にほん は とても とおい です。 (とても totemo - nagyon) "De Japán nagyon messze van.". Attól függ, mihez képest.

 4. にほんご で よみました。 なぜなら わすれません でした。 (わすれる wasureru - elfelejteni) "Japánul olvastam. Azért, mert nem felejtettem el."

A mondatok összekapcsolására használt szavakat igazi összetett mondatokban is használhatod. Általában a második mondatrész elejére kerülnek.

A そして, それから és しかし szavaknál az előző mondat végén lévő igéket és mellékneveket kapcsolatos alakba kell tenni. A しかし-nál van más lehetőség is...

Példák:
 1. ここ で じしん が おこった (の) だから、だれも すんでいません。 (じしん jishin - földrengés, おこる okoru - történik) "Itt földrengés volt, ezért nem lakik itt senki." A だから az első mondatrész végére kerül, és ez jelzi az okát a második mondatrésznek. A の elhagyható.

 2. あかい フェラーリ を かって、そして まち で うんてん します。 (あかい akai - piros, うんてん する unten suru - vezet) "Piros ferrárit veszek, és a városban vezetek." A かう (venni) szó kapcsolatos alakba kerül! A そして szó szerinti jelentése "és azután". Nem használható egyszerre történő dolgok leírására.

 3. いろいろ な みせ で さがした けれども/けど、ピンク の ねこ が どこにも いません。 (さがす sagasu - keres, どこにも dokonimo - sehol) "Sok boltban kerestem, de rózsaszín macska sehol sincs." Itt az első mondatrész igéje egyszerű alakban szerepel, de használhatnám az udvarias alakját is.

2006. szeptember 17., vasárnap

Szavak

Sokféle módon lehet mondatokat összekapcsolni, például az igék kapcsolatos alakjával, de vannak erre használható szavak is. Néhány ezek közül:

だから / ですから
(dakara/desukara)
ezért
それで (sorede)ezért
そして (soshite)és, aztán
それから (sorekara)aztán
しかし (shikashi)de
けれども (keredomo)de, azonban
なぜなら (nazenara)mert

34. Időtartam

Általában a dolgok nem csak egy pillanatig tartanak, és erről az emberek imádnak beszélni. A japánok is, ezért ki lehet a nyelvükben fejezni azok időtartamát. Vagyis meg lehet mondani, meddig tartanak bizonyos események. Az eddigiekkel megalapoztam az időtartam szavait, szóval ha megtanultad rendesen a leckéket, ez egy pillanat alatt menni fog!

Minta: szám+számláló+かん (kan) A számláló helyén a következő szavak lehetnek: びょう (másodperc), ふん / ぷん (perc), じ (óra), か / にち (nap), しゅう (hét), かげつ (hónap), ねん (év)

Ahogy láthatod, eddig is foglalkoztam számláló szavakkal, csak idáig nem írtam le kifejezetten ezt az elnevezést hozzájuk.

Óra/perc:

Az óráknál, ha van mögöttük perc is írva, akkor csak az órához kell és lehet kitenni a かん-t. A másodperc, és a perc számlálószavához nem kötelező semmilyen esetben.

Például:
 1. きょう にじかん さんじゅっぷん テレビ を みました。 "Ma 2 óra 30 percig tévét néztem."

Nap:

A napok időtartamához ugyanazokat a szavakat kell használni, mint a számlálásukhoz: Az első tíz nap itt is rendhagyó. A かん-t nem kell feltétlen kitenni, de az "egy nap"-hoz nem is szabad.

Példák:
 1. よんじゅう にちかん あめ が ふっていた。 "40 napig esett az eső."

 2. わたし は いちにち なにも たべません。 "Én egy napig nem eszek semmit.". Az "egy nap" a napok szabályai alól kivételt képez. Nem a ついたち-t kell használni, ami kizárólag elsejét jelent, és a かん sem kerül a szó végére.

 3. むいかかん はなして、つかれました。 "Hat napig beszéltem, és elfáradtam." (つかれる tsukareru - elfárad)

Hét:
Példák:
 1. は は なんしゅうかん ぐらい いたみました か。 "Kb. hány héten keresztül fájt a fogad?" (ぐらい - kb, nagyjából. időtartamra). Ez egy jó példa arra is, hogy a kandzsi segíthet elkülöníteni a szavakat. (歯(は) は 何週間(なんしゅうかん)... ha wa nanshuukan...)

 2. ごしゅうかん たいよう を みません でした。 "5 héten keresztül nem láttam a napot."

Hónap / Év:

A hónap után sem kell a かん-t kitenni.

Például:
 1. しちねんかん いっかげつ にほん で りょこう しました。 "Hét évig és egy hónapig utaztam japánban.". Azután felébredtem...