2008. január 7., hétfő

80. Megmagyarázom!

A と言う(という) és a という kiolvasva megegyeznek, de a jelentésük különböző (bár hasonlítanak). Mindkettőben a と nagyjából azt jelenti: hogy. Már leírtam az előző leckében a と言う magyarázatát, ezért ma a という a soros (és pár másik と-t használó szerkezet).

Minta: A と いいます/申します(もうします) (A to iimasu/moushimasu) "Úgy hívnak, hogy A."

Az いいます szerepelhetne 言います(いいます)-ként, de sokszor csak hiraganával írják, ezért én is azt használom inkább. A 申します(もうします) sokkal formálisabb kifejezés mint az いいます, de a jelentése ilyenkor ugyanaz.

A "と いう" kifejezést dolgok leírására és magyarázatként szokták használni. Nehéz pontosan fordítani.

Minta: A と いう B (A to iu B) "A-nak mondott B". Az A és a B is főnév.

Megjegyzés: Az idézőjelben megadott fordítás csakis a legszigorúbban vett szó szerinti fordításnak felel meg!

Példák:
  1. 昨日(きのう) しょこたん と いう 日本(にほん) の 人気(にんき) の アイドル の ブログ を 読みました(よみました)。 "Tegnap a Shokotan-nak nevezett népszerű japán idol blogját olvastam." A mondat fordításában szerepel a "と いう" pontos jelentése. Itt nem lehet elhagyni, de a következő mondatokban igen. Ettől még beleírom, hogy érthetőbb legyen a magyarázat.

  2. 神道(しんとう) と いう 宗教(しゅうきょう) が 大変(たいへん) おもしろい だ よ。 "A Sintó-nak nevezett vallás tök érdekes!". A mondat fordításából teljesen kihagyhatnám a と いう szerkezetre utaló nyomokat. Rövidebben fordítva: "A Sintó vallás tök érdekes!" Az ehhez hasonló mondatok a saját véleményemet nyomatékosítják, ezért is fordítottam úgy, ahogy.

  3. 何と言う(なんという) 美しさ(うつくしさ) を 見ました(みました)。 "Míly szépséget láttam!" A なん と いう kifejezés egy kicsit (de csak kicsit) költői, ezért fordítottam így. Szó szerint lehetne "Milyennek nevezett szépséget..."


Az előzőhöz hasonló szerkezettel összetettebb dolgokat is mondhatsz.

Minta: A と いう B (A to iu B), mint az előző, de az A egy mondatot jelöl. Az ilyen mondatokban az A rész körülírja a B-t.

Példák:
  1. (なん) の 文(ぶん) を 書く(かく) か と いう 問題(もんだい) が あります。 "A probléma az, hogy milyen mondatokat írok." Ha a belső mondat kérdő jellegű, akkor nem hagyhatod le a végéről a か-t.

  2. ある 大きな(おおきな) 森(もり) が なくなった と いう 火事(かじ) が ありました。 Szó szerint: "Egy nagy erdő leégett-nek mondott tűzvész volt." Természetesen letagadom, hogy én írtam, ha szó szerint idézel! Normálisabban: "Volt egy tűzvész, amiben leégett egy nagy erdő." Az ilyen jellegű magyarázatok elég elterjedtek. Azt hiszem a なくなった még magyarázatra szorul. ある van → ない nincs → なく なる nem létezővé válik → なくなった eltűnt / elpusztult / meghalt. (ld. 37. lecke.)

    Korábban tévesen a fenti példamondatban いなくなった szerepelt. Ez természetesen akkor lett volna jó, ha élő dologról írok. (Vagyis inkább saját magától helyváltoztatásra képes "szinte" élő dologról, mert végül is egy erdő is él.)
Minta: A と いう こと は B と いう こと (A to iu koto wa B to iu koto) Ebben a magyarázó szerkezetben két összetett mondat is szerepelhet. Ha csak be akarod magolni, elég hosszúnak tűnik, de jelentésében: "Az A-ként körülírható dolog egy B-ként körülírható dolog." Nos, ez is elég hosszú.

Például:
  1. ドア を 誰も(だれも) 開けなかった(あけなかった) と いう こと は 誰も(だれも) 家(うち) に いなかった と いう こと です。 "Az, hogy senki nem nyitott ajtót, azt jelenti, hogy senki sem volt itthon."