2006. szeptember 27., szerda

35. Mondatok egymás közt

Az előző szavak mind olyanok, amiket magyar mondatnak főleg a közepére tudnánk beilleszteni. Japánul nem ilyen egyszerű a képlet. Másmilyen egyszerű, de tényleg! Sok hasonló szó van használat tekintetében, ezért nem akarok mindre kitérni.

Nehéz mintát mutatni az ilyen szavakra. Inkább csak leírom, hogyan fordulnak elő többnyire. A leggyakoribb előfordulásuk a mondatok eleje. Ebben az esetben a mondat jelentése változatlan marad ahhoz képest mint ha nem lenne ott semmi.

Példák:
  1. だから さけ を のみました。 "Ezért szákét ittam." A magyarázkodás vége, ha rajtakapnak piálásért.

  2. わたし の たいほう を とりだしました。 そして どろぼうたち は にげて いました。 (とりだす toridasu - elővesz, たいほう taihou - ágyú, にげる nigeru - menekül) "Elővettem az ágyúm, és a rablók elmenekültek." Magyarra fordítva természetesen egy mondatként lehetne értelmezni ezt a kettőt, de japánul ezek sokszor különálló mondatok.

  3. けれども にほん は とても とおい です。 (とても totemo - nagyon) "De Japán nagyon messze van.". Attól függ, mihez képest.

  4. にほんご で よみました。 なぜなら わすれません でした。 (わすれる wasureru - elfelejteni) "Japánul olvastam. Azért, mert nem felejtettem el."

A mondatok összekapcsolására használt szavakat igazi összetett mondatokban is használhatod. Általában a második mondatrész elejére kerülnek.

A そして, それから és しかし szavaknál az előző mondat végén lévő igéket és mellékneveket kapcsolatos alakba kell tenni. A しかし-nál van más lehetőség is...

Példák:
  1. ここ で じしん が おこった (の) だから、だれも すんでいません。 (じしん jishin - földrengés, おこる okoru - történik) "Itt földrengés volt, ezért nem lakik itt senki." A だから az első mondatrész végére kerül, és ez jelzi az okát a második mondatrésznek. A の elhagyható.

  2. あかい フェラーリ を かって、そして まち で うんてん します。 (あかい akai - piros, うんてん する unten suru - vezet) "Piros ferrárit veszek, és a városban vezetek." A かう (venni) szó kapcsolatos alakba kerül! A そして szó szerinti jelentése "és azután". Nem használható egyszerre történő dolgok leírására.

  3. いろいろ な みせ で さがした けれども/けど、ピンク の ねこ が どこにも いません。 (さがす sagasu - keres, どこにも dokonimo - sehol) "Sok boltban kerestem, de rózsaszín macska sehol sincs." Itt az első mondatrész igéje egyszerű alakban szerepel, de használhatnám az udvarias alakját is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése